by
on
under
Permalink

Atkins

Atkinsdieten har varit en populär metod för viktminskning ända sedan den introducerades av den amerikanske läkaren Robert Atkins på 1970-talet. Dieten påminner en del om LCHF då det till viss del handlar om att undvika kolhydrater, åtminstone i början av dieten. Atkinsdieten delas in i fyra olika faser, induktionsfasen, viktminskningsfasen, mellanfasen samt underhållningsfasen.I induktionsfasen begränsas intaget av kolhydrater till 20 gram per dag. Efter två veckor träder viktminskningsfasen in och här gäller det att själv hitta vilken nivå man ska ligga på när det kommer till intag av kolhydrater.Sedan kommer mellanfasen i vilken man ökar kolhydratintaget med 2 gram per vecka för att hitta en kolhydratnivå utan att gå upp i vikt. När man funnit den nivån når man slutligen underhållningsfasen som varar livet ut.