by
on
under
Permalink

BMI

BMI, eller Body Mass Index som är det fullständiga namnet, är ett mått på förhållandet mellan längd och vikt. BMI kan vara ett bra verktyg för att avgöra om man är överviktig eller ej. Dock är det oerhört viktigt att komma ihåg att BMI inte är något exakt mått utan endast en riktlinje.Räkna ut BMISitt BMI räknar man ut genom att dividera sin vikt i kilo med sin längd i meter i kvadrat. För en person som är 1,80 m lång och väger 70 kg blir uträkningen enligt följande:

  • 70 / (1,80×1,80) = 21,6Ett resultat på 21,6 innebär att personen i fråga ligger i intervallet normalvikt, vilket är helt okej.

Normalt sett brukar man dela in BMI i fyra olika intervaller:

  • Undervikt: BMI mindre än 18,5
  • Normalvikt: BMI 18,5-25,0
  • Övervikt: BMI 25,0-30,0
  • Fetma: BMI högre än 30,0

Att ha ett BMI som ligger i normalviktsintervallet är det optimala. Ligger man däremot under detta kan det finnas skäl att söka läkare då ett så lågt BMI inte är hälsosamt. Dock finns det personer som har ett naturligt lågt BMI.Har man ett BMI som är över 25 betecknas det som övervikt och då bör man försöka gå ner några kilo för att komma ner till normalvikt eftersom övervikt ökar risken att drabbas att bland annat diabetes. Dock ska sägas att man ha ett BMI över 25 utan att vara överviktigt om man till exempel är kraftigt byggd och har stor muskelmassa.Ett BMI på över 30 betecknas som fetma och i det fallet bör man direkt försöka gå ner i vikt och även söka läkare.