Matallergier och kosttillskott

Det estimeras att omkring 1 % av vuxna och 3 % av barn lider av någon form av matallergi. Anledningen till varför detta är tre gånger så vanligt bland barn är att många växer ur sin allergi med åren. Matallergier kan leda till olika besvär beroende på vad det är man är allergisk mot. Ett vanligt besvär är att man får i sig för litet av ett specifikt vitamin eller mineral, varpå lösningen är att ta detta vitamin eller mineral som ett kosttillskott.

Till att börja med är det viktigt att göra skillnaden mellan allergi och intolerans. Det finns långt många fler som är intoleranta mot födoämnen än som faktiskt är allergisk. En allergiker som äter något de är allergiskt mot får en immunologisk respons, vilket betyder att immunförsvaret reagerar.

Detta sker inte när man endast är intolerant. Men besvär kan så klart dyka upp i båda fallen. Ett av de bästa exemplen på intolerans är för mjölkprodukter. Personer som inte tål detta kallas laktosintoleranta och det som gör dem intoleranta är bristen av ett enzym kallat laktas i tarmen. Detta orsakar magbesvär när man får i sig födoämnen som innehåller laktos. Många laktostoleranta klarar dock av mindre mängder laktos utan att få symptom. Något som inte hade varit fallet om det handlade om en riktig allergi.

När det kommer till allergier som gör att man går miste om en del av kostcirkeln är det lätt hänt att man även löper risk för vitamin- eller mineralbrist. Idag är detta något som lätt kan fixas genom intag av kosttillskott. Vad som kanske är ett större problem är att veta vilket man faktiskt ska ta.

Detta på grund av att det finns så många olika alternativ på marknaden idag och utan att vara insatt i ämnen är det inte lätt att veta vilket som gör jobbet bäst. Viktigt att tänka på när man tar kosttillskott är att alltid följa rekommendationerna och inte ta mer än preparatet säger. Att få i sig för mycket av en del vitaminer eller mineraler kan faktiskt vara minst lika illa som att få brist.